Tiff(Faks) dönüştürücüleri

Xml2Fax - Xml şablonu ile tif dosyası üretebilirsiniz !

Xml2Fax, tiff dosyası üretmenin en kolay yollarından biridir. Xml2Fax, aşağıdaki gibi bir XML dosyasını faksa dönüştürebilir. Bu tür bir xml, herhangi bir programlama dili ile yaratılabilir.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<SENDFAX PHONE="212,1112233" REFERENCE="123123">
<PAGES>
    <PAGE TEMPLATE="FaxTemplate.bmp">
            <ANNOTATION X="05" Y="10"     TEXT="Sayfa 1FONTSIZE="48" FONTNAME="Arial" />
            <ANNOTATION X="10" Y="1000" TEXT="Merhaba" FONTSIZE="24" FONTNAME="Tahoma" />
    </PAGE>

    <PAGE TEMPLATE="FaxTemplate.bmp">
            <ANNOTATION X="05" Y="10"     TEXT="Sayfa 2"  FONTSIZE="48" FONTNAME="Arial" />
            <ANNOTATION X="10" Y="1000" TEXT="Deneme" FONTSIZE="24" FONTNAME="Tahoma" />
            <ANNOTATION X="10" Y="1500" TEXT="Deneme" FONTSIZE="24" FONTNAME="Tahoma" />
    </PAGE>
</PAGES>
</SENDFAX>

Yukarıdaki Xml, 2 sayfalık bir faksı temsil eder. Her <PAGE> </PAGE> ikilisi 1 sayfayı temsil eder.

Bu Xml'e göre;
Oluşturulan faksın 5,10 koordinatlarında 48 puntoluk font ile "Sayfa 1" yazacaktır.
10,1000 koordinatlarında ise 24 puntoluk font ile "Merhaba" yazacaktır.
Sayfanın arkaplanında ise, FaxTemplate.bmp dosyasındaki imaj gözükecektir.

Oluşturulan faks, 212,1112233 numarasına fakslanır.

Qr2Tiff

QuickReport diğer adıyla ReportSmith, hemen hemen tüm programcılar tarafından bilinen bir raporlama aracıdır. Siz de fakslanmasını arzu ettiğiniz evrakları QuickReport ile kolayca hazırlayabilirsiniz ve zahmetsizce fakslayabilirsiniz.

  Ana Sayfa   |   İletişim   |   Referanslarımız
© 2012 Bustron Bilişim ve Elektronik